ห้องเรียนศึกษาการตรวจดวงชะตาต่างๆ > ห้องศึกษากราฟชีวิต แบบเปิดให้ทุกคนอ่าน

ห้องนี้เปิดสำหรับคนที่ยอมให้ศึกษา เรียนการตรวจดวงชะตาค่ะ เป็นอาสาสมัคร

(1/1)

บูเช็คเทียน:
สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดเผยข้อมุลให้ ผู้เรียนศึกษา คือ กล้าที่จะตอบความจริงให้ผู้เรียนได้ตรวจเช็คได้ จะตอบเท่าที่ตอบได้หรือตอบแบบเต็มทุกเรื่องก็ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version