หมวด Webmaster > ประกาศต่างๆ จากทางเว็บ

การร้องเรียนเฟสบุ๊คต่างๆ

(1/1)

บูเช็คเทียน:

3. การส่งเสริมหรือการเผยแพร่อาชญากรรม

https://www.facebook.com/communitystandards/promoting_publicizing_crime/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version